Yttervägg med puts

WEBER SERPOROC 37 PÅ TEGELSTOMME

Kompakt och obrännbar lösning med webertherm 321 (stenull).
Konstruktionslösningen är lämplig för alla byggnader, exempelvis bostäder och lokaler. Weber Serporoc Fasadsystem är ett välbeprövat fuktsäkert, mineraliskt, tjockputssystem på mineralull med en tjocklek från 30–200 mm. Med sin vackra yta och kraftiga putsuppbyggnad lämpar sig Weber Serporoc mycket bra i miljöer där en stor påfrestning på fasader finns.

Lösning monteras på befintligt stomme av tegel (dubbelsten). Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 1,96W/m2K.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår alla ingående produkter som behövs i system Weber Serporoc på tung stomme.

Renoveringslösning 14TRenoveringslösning 14t
Renoveringslösning 14t 2d
 

Renoveringslösning 14t tabell

Back top