Yttervägg med puts

WEBER SERPOROC PREMIUM 32 PÅ LÄTTBETONGSTOMME

Kompakt och obrännbar lösning med webertherm 371 (glasull).
Kompakt och obrännbar lösning med webertherm 371 (glasull). Konstruktionslösningen är lämplig för alla byggnader, exempelvis bostäder och lokaler. Weber Serporoc Fasadsystem är ett välbeprövat, fuktsäkert, mineraliskt tjockputssystem på mineralull med en tjocklek från 30–200 mm. Med sin vackra yta och kraftiga putsuppbyggnad lämpar sig Weber Serporoc Fasadsystem mycket bra i miljöer där en stor påfrestning på fasader finns.

Lösning monteras på befintlig stomme av lättbetong. Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om ca 0,69W/m2K.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår alla ingående produkter som behövs i system Weber Serporoc Premium på tung stomme.

Renoveringslösning 13L

Renoveringslösning 13L

Renoveringslösning 13L 2d

Renoveringslösning 13L tabell

Back top