Yttervägg med puts

WEBER SERPOROC PREMIUM 32 PÅ TEGELSTOMME

Kompakt och obrännbar lösning med webertherm 371 (glasull).

Konstruktionslösningen är lämplig för alla byggnader, exempelvis bostäder och lokaler. Weber Serporoc Fasadsystem är ett välbeprövat fuktsäkert, mineraliskt, tjockputssystem på mineralull med en tjocklek från 30–200 mm. Med sin vackra yta och kraftiga putsuppbyggnad lämpar sig Weber Serporoc Fasadsystem mycket bra i miljöer där en stor påfrestning på fasader finns.

Lösning monteras på befintlig stomme av tegel (dubbelsten). Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 1,96W/m2K.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår alla ingående produkter som behövs i system Weber Serporoc Premium på tung stomme.

Renoveringslösning 13T

Renoveringslösning 13T
Renoveringslösning 13T 2d
 

Renoveringslösning 13T tabell

Back top