Yttervägg med puts

WEBER SERPOROC PREMIUM 32 PÅ PLANKSTOMME

Kompakt och obrännbar lösning med webertherm 371 (glasull).
Konstruktionslösningen är lämplig för bostäder. Weber Serporoc Fasadsystem är ett välbeprövat, fuktsäkert, mineraliskt tjockputssystem på mineralull med en tjocklek från 30–200 mm. Med sin vackra yta och kraftiga putsuppbyggnad lämpar sig Weber Serporoc Fasadsystem mycket bra i miljöer där en stor påfrestning på fasader finns.

Lösning monteras på befintlig plankstomme, där hydreringspapp antas intakt. Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 1,07W/m2K.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår alla ingående produkter som behövs i system Weber Serporoc Premium på tung stomme.

Renoveringslösning 13M

Renoveringslösning 13M
Renoveringslösning 13M 2d

 

Renoveringslösning 13M tabell

Back top