Låglutande tak

ISOVER ROBUST TAKSKIVA OCH ROBUST TAKBOARD (MAX 5° LUTNING)

Kompakt och obrännbar lösning med ISOVER Robust Takskiva och Takboard.
Monteras på befintligt tak och befintlig luftspalt tätas. Lufttäthet i konstruktionen säkerställs av befintligt tätskikt. Som tumregel ska tilläggsisolering ska vara minst dubbel så tjock som befintlig konstruktion. Luftspalt ska stängas av. Konstruktionslösningen är lämplig för de flesta byggnader, exempelvis bostäder och torra lokaler.

Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,48W/m2K, vilket motsvarar ca 100 mm äldre isolering. Befintliga takstolar antas ha ett c-avstånd om 1200 mm.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår de produkter som nämns i tabell. Utvändigt skikt ingår inte.

Renoveringslösning 11

Renoveringslösning 11
Renoveringslösning 11 2d

Renoveringslösning 11 tabell

Back top