Snedtak från utsida

ISOVER VARIO® XTRA, UNI-SKIVA 35 OCH BASTION UNDERLAGSTAK

Kompakt snedtakslösning utan traditionell luftspalt för påbyggnad utanpå befintlig råspont. 

ISOVER Vario® Xtra monteras för att säkerställa lufttäthet och ISOVER Bastion används för att vädersäkra utåt. Konstruktionslösningen är lämplig för de flesta byggnader, exempelvis bostäder och torra lokaler. Konstruktionen ska byggas med väderskydd för att få ner fuktkvoten och enbart under sommarhalvåret.

Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,48 W/m􀀁K, vilket motsvarar ca 100 mm äldre isolering. Befintliga takstolar antas ha ett c-avstånd om 1200 mm.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår de produkter som nämns i tabell från utsida av ångbroms till och med ISOVER Bastion. Utvändiga skikt ingår inte.

Renoveringslösning 10

Renoveringslösning 10Renoveringslösning 10 2d

Renoveringslösning 10 tabell

Back top