Lösningar för renovering av klimatskalet per applikation

Här redogör vi för ett antal olika lösningar per applikation och dess prestanda ur flera aspekter. Avseende ”Klimatavtryck” så har beräkningar gjorts utifrån officiella EPD:er (A1-A3).

Informationen i renoveringsguiden, och lösningarna på saint-gobain.se, ska ses som vägledning i projekteringens tidiga skede. För slutgiltiga dimensioneringar krävs projektspecifika beräkningar. Vår ambition har, i kommande avsnitt, varit att presentera lösningar som uppfyller eller överträffar regelkraven från BBR.

Lösningar finns enligt följande skiss för Bostäder och Lokaler.

Utgångsvärde för konstruktionerna, beträffande U-värde, är konservativt bedömda och vi rekommenderar verifiering av befintlig konstruktion för bedömning av korrekt utgångsvärde. Detta kan ske antingen via ritningsunderlag/observation/inspektion eller via mätning med hjälp av QUB/e. Observera att beräkningar kopplat till energibesparing bara omfattar renovering av klimatskalet.

Tak

Vindsbjälklag

TILLÄGGSISOLERING MED ISOVER INSULSAFE® 1

Snedtak från insida

ISOVER INSULSAFE® OCH VARIO® XTRA 2
ISOVER TAKSTOLSSKIVA 32 OCH VARIO® XTRA 3
ISOVER TAKSTOLSSKIVA 32 ALU, VARIO® XTRA OCH UNI-SKIVA 35 4

Snedtak från utsida vid byte av råspont

ISOVER UNI-SKIVA 35 OCH BASTION UNDERLAGSTAK 5
ISOVER UNI-SKIVA 35 OCH VARIO® XTRA 6A
ISOVER UNI-SKIVA 35, VARIO® XTRA OCH BASTION UNDERLAGSTAK 6B

Snedtak från utsida vid rivning av befintlig råspont

ISOVER UNI-SKIVA 35, VARIO® XTRA, ROBUST TAKBOARD OCH BASTION UNDERLAGSTAK 7
ISOVER VARIO® XTRA, UNI-SKIVA 35 OCH BASTION UNDERLAGSTAK 8

Snedtak från in- och utsida vid byte av råspont

ISOVER VARIO® XTRA, UNI-SKIVA 35 OCH BASTION UNDERLAGSTAK 9

Snedtak från utsida

 ISOVER PLUS+, TAKSTOLSSKIVA 32 OCH ISOVER BASTION UNDERLAGSTAK 10

Låglutande tak

ISOVER ROBUST TAKSKIVA OCH ROBUST TAKBOARD (MAX 5° LUTNING) 11
ISOVER ROBUST TAKLAMELL, ISOVER ROBUST TAKBOARD OCH ISOVER UNI-SKIVA 35 (MAX 5° LUTNING) 12

Yttervägg

Yttervägg med puts

WEBER SERPOROC PREMIUM 32 PÅ BETONGSTOMME 13B
WEBER SERPOROC PREMIUM 32 PÅ LÄTTBETONGSTOMME 13L
WEBER SERPOROC PREMIUM 32 PÅ BETONG OCH LÄTTBETONGSTOMME 13BL
WEBER SERPOROC PREMIUM 32 PÅ TEGELSTOMME 13T
WEBER SERPOROC PREMIUM 32 PÅ PLANKSTOMME 13M
WEBER SERPOROC 37 PÅ BETONGSTOMME 14B
WEBER SERPOROC 37 PÅ LÄTTBETONGSTOMME 14L
WEBER SERPOROC 37 PÅ BETONG OCH LÄTTBETONGSTOMME 14BL
WEBER SERPOROC 37 PÅ TEGELSTOMME 14T
WEBER SERPOROC 37 PÅ PLANKSTOMME 14M
WEBER SERPOVENT G2 PÅ PLANKSTOMME 15M
WEBER SERPOVENT G2 PÅ TRÄREGELSTOMME 15R
LECA SKALMUR PÅ TRÄREGELSTOMME 29

Yttervägg med tegelliknande utseende

WEBER DESIGN BRICKS PÅ TEGELSTOMME 16T
WEBER DESIGN BRICKS PÅ BETONGSTOMME 16B
WEBER DESIGN BRICKS PÅ TRÄREGELSTOMME 16R

Yttervägg med ventilerad träfasad

ISOVER FASADSKIVA 30 OCH LIGGANDE PANEL PÅ PLANKSTOMME 17M
ISOVER FASADSKIVA 30 OCH LIGGANDE PANEL PÅ TRÄREGELSTOMME 17R
ISOVER FASADSKIVA 30 OCH STÅENDE LOCKPANEL PÅ PLANKSTOMME 18M
ISOVER FASADSKIVA 30 OCH STÅENDE LOCKPANEL PÅ TRÄREGELSTOMME 18R
ISOVER WEATHERPROTECT OCH STÅENDE LOCKPANEL PÅ PLANKSTOMME 20M
ISOVER WEATHERPROTECT OCH STÅENDE LOCKPANEL PÅ TRÄREGELSTOMME 20R
ISOVER WEATHERPROTECT OCH LIGGANDE PANEL PÅ PLANKSTOMME 21M
ISOVER WEATHERPROTECT MED LIGGANDE PANEL PÅ TRÄREGELSTOMME 21R
ISOVER FASADBOARD 33 OCH STÅENDE LOCKPANEL PÅ PLANKSTOMME 22M
ISOVER FASADBOARD 33 OCH STÅENDE LOCKPANEL PÅ TRÄREGELSTOMME 22R
ISOVER FASADBOARD 33 OCH STÅENDE PANEL PÅ PLANKSTOMME 23M
ISOVER FASADBOARD 33 OCH STÅENDE PANEL PÅ TRÄREGELSTOMME 23R
ISOVER FASADBOARD 33 OCH LIGGANDE PANEL PÅ PLANKSTOMME 24M
ISOVER FASADBOARD 33 OCH LIGGANDE PANEL PÅ TRÄREGELSTOMME 24R
ISOVER PLUS+ OCH LIGGANDE PANEL PÅ PLANKSTOMME 25M
ISOVER PLUS+ OCH LIGGANDE PANEL PÅ TRÄREGELSTOMME 25R
ISOVER PLUS+, GYPROC VAP HATTPROFIL OCH STÅENDE PANEL PÅ PLANKSTOMME 26M
ISOVER PLUS+ OCH GYPROC VAP HATTPROFIL OCH STÅENDE PANEL PÅ TRÄREGELSTOMME 26R
ISOVER PLUS+ OCH STÅENDE PANEL PÅ PLANKSTOMME 28M
ISOVER PLUS+ OCH STÅENDE PANEL PÅ TRÄREGELSTOMME 28R

Yttervägg med ventilerad skivbeklädnad

ISOVER FASADSKIVA 30 PÅ PLANKSTOMME 19M
ISOVER FASADSKIVA 30 PÅ TRÄREGELSTOMME 19R

Sockel med puts

WEBERTHERM 399 PÅ BETONGSTOMME 30

 

Back top