Referenser

Södra Hemlingby – En ny stadsdel växer fram

Entreprenör
ByggPartner

Södra Hemlingby – En ny stadsdel växer fram

Södra Hemlingby, utanför Gävles stadskärna är ett område i tillväxt. Det befintliga köpcentret blir större, hundratals bostäder byggs och kommunal service tar plats. Där byggs även Hemlingborg.

Hemlingborg uppförs i korslimmat trä (KLT) och ska inrymma 80 hyresgäster på vård- och omsorgsboende, en skola F-6 och en förskola för 120 barn. Verksamheter som ställer höga krav på ljudisolering.

Byggentreprenaden ByggPartner blev presenterad för Saint-Gobain Swedens projekteringsguide för KL-träbyggande som ger färdiga konstruktioner och produktanpassningar utefter trästommens krav, till stor del kring just ljudlösningar.

Till projektet har man använt produkter och lösningar från Gyproc och Weber. Bland annat Webers golvsystem med golvavjämningar och akustiska lösningar, som tillsammans skapar en ljudisolering mellan de olika våningsplanen och rummen i huset. Gyproc har levererat stålreglar och gipsskivor till samtliga innerväggar.

Projektinformation

Objekt: Södra Hemlingby

Ort: Gävle

Byggår: 2022

Entreprenör: ByggPartner

Weber produkter: Golvsystem

Gyproc produkter: Gyproc innerväggar