Referenser

Kvarteret Korsningen - Polishus i Örebro

Gyproc bidrog med optimerade lösningar

I kvarteret Korsningen i centrala Örebro finns stadens första kontorsbyggnad i trä där polismyndigheten är hyresgäst. Byggnaden har certifierats enligt Sweden Green Building Councils (SGBC) nya certifiering NollCO2 där målsättningen är att byggnaden ska ha netto-noll koldioxidutsläpp under sin livstid.

Gyproc vart involverade i tidigt projekteringsstadium och har bland annat bidragit med byggoptimering och kommit med förslag på lösningar för bland annat innerväggar och ytterväggar. Bland annat en specifik lösning för en av ytterväggarna där det var speciella krav och förutsättningar att leva upp till såsom skyddsklass 2, brand, ljud, statik mm. Det fanns även krav på lågt U värde. Ytterväggslösningen består av produkter från Gyproc och Isover.

Genom att leverera skivor i specialformat samt längdanpassade skivor och stålreglar kunde man undvika onödigt spill. Åtgärder som bidragit med poäng till projektets certifiering Miljöbyggnad Guld, en certifiering som ligger till grund för möjligheten att certifiera enligt NollCO2. 

Projektinformation

Objekt : Kvarteret Korsningen

Ort : Örebro

Byggår : 2020-2022

Gyproc produkter : Gyproc innerväggar och ytterväggar