Kvarteret Kungsfiskaren

Projekt information

Key&Value
Key
Objekt
Value
Kv. Kungsfiskaren, flerbostadshus
Key
Ort
Value
Strängnäs
Key
Fastighetsägare
Value
Bergsundet
Key
Bergsundet
Value
Byggherre
Key
BJN Projekt AB
Value
Totalentreprenör
Key
ISOVER Plus
Value
ISOVER konstruktion

Saint-Gobain-lösningar till Kvarteret Kungsfiskaren

Ett av kraven vid bostadsutvecklingen av Kvarteret Kungsfiskaren i Strängnäs var hållbara materialval. Isover har levererat isolersystemet ISOVER PLUS+, särskilt lämpligt vid KL-träbyggande, med hållbarhet i fokus.

Kvarteret Kungsfiskaren omfattar 111 lägenheter fördelat på tre hyreshus på fyra respektive fem våningar. Fasaden är tvådelad med träpanel och puts där Saint-Gobain Sweden AB, Webers Serporoc Premium 32, ett energieffektivt och fuktsäkert mineraliskt tjockputssystem, använts sida vid sida med Isovers fasadbärande isolersystemet ISOVER PLUS+. Två av de tre huskropparna har en fasad av både stående träpanel och puts med ett standard ISOVER PLUS+-system medan det sista huset tillverkades specialmått på Plusregel 1 för att passa projekteringens behov.

Med ISOVER PLUS+ blir köld- och ljudbryggorna få och systemet kan möta tuffa brand- och ljudreduktionskrav. Materialet av återvunnet glas bidrar också till ett lägre klimatavtryck varför systemet varit aktuellt till flera projekt med hållbarhetsfokus.

Kontakt
Back top