MAX IV Lab, Lund

Projekt information

sustainability
Key&Value
Key
Objekt
Value
MAX IV Lab
Key
Ort
Value
Lund
Key
Byggår
Value
2014-2015
Key
Byggherre
Value
Fastighets AB ML 4
Key
Arkitekt
Value
FOJAB arkitekter AB
Key
Totalentreprenör
Value
Peab Sverige AB
Key
Miljöcertifiering
Value
BREEAM Outstanding, Miljöbyggnad

MAX IV Lab

MAX IV-laboratoriet är ett svenskt nationellt laboratorium för acceleratorfysik och forskning med hjälp av synkrotronljus. Det är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning.

Laboratoriet ligger i norra Lund och har Lunds universitet som värduniversitet. Laboratoriet kommer att vara fullt utbyggt 2026 och beräknas då ha upp till 3000 användare årligen från hela världen bland annat inom ämnena fysik, kemi, biologi, medicin och materialvetenskaper. MAX-lab startade 1986 och har sedan dess kraftigt expanderat. Öppnandet av den andra acceleratorringen Max II 1996 utgjorde en viktig punkt i laboratoriets historia.

2010 togs första spadtaget och den 21 juni 2016 invigdes MAX IV. Det finns två lagringsringar vid MAX IV-laboratoriet. En mindre ring med en omkrets på 96 meter (1,5 GeV elektronenergi) och en större ring med en omkrets på 528 meter (3 GeV elektronenergi). Injektion av elektroner i lagringsringarna sker med en 300 m lång linjäraccelerator. Linjäracceleratorn kan även producera korta elektronpulser som kan användas för experiment som kräver hög tidsupplösning.

Forskningsanläggningen kräver mycket energi för att drivas, därför har anläggningen har designats så att energiförbrukningen bara är en bråkdel mot en konventionell synkroniseringsanläggnings förbrukning. 

Den överskottsvärme som genereras kommer att återvinnas och både användas till hela forskningscentret samt säljas till fjärrvärmenätet. Detta projekt omfattar byggnad E som är anläggningens kontorsbyggnad.

Saint-Gobains bidrag:

Weber
weberfloor 4602 (12 ton), weberfloor 4716 primer (700 liter), weberfloor 4040 (2500 kg), weberfloor 4310 (212 ton)

Gyproc
55 förpackningar gipsskivor och stål

Glassolutions 
SGG CLIMAPLUS: COOL-LITE SKN 165 and  STADIP PROTECT P6B, SGG CLIMATOP: COOL-LITE SKN 165, 6 mm PLANICLEAR, STADIP PROTECT P6B PLANITERM ULTRA, CONTRAFLAM LITE EW 30

Ecophon 
Focus A, Focus E, Master A, Master E, Industry Modus, Combison

Kontakt
Back top