Kv Tjädern, Kungsbacka

Projekt information

Key&Value
Key
Objekt
Value
Kv. Tjädern
Key
Ort
Value
Kungsbacka
Key
Byggår
Value
2016/2017
Key
Beställare
Value
Skogsalléns Fastighetsprojektering AB
Key
Byggare
Value
Ivar Kjellberg Byggnads AB
Key
Mur/Putsentreprenör
Value
Göteborgs Fasadputs AB
Key
Arkitekt
Value
Klarblå arkitektkontor AB
Key
Konstruktör
Value
Epsilon Byggkonsult AB
Key
Saint-Gobain produkter
Value
1200 kvm med Leca Skalmur Koncept, murbruk och rivputs från Weber

Kv. Tjädern, Kungsbacka

Leca Skalmur Koncept

Med Leca Skalmur går det att arbeta med långsiktighet och seriositet som ledord, något som skapar hållfasta byggnader, men också trovärdiga aktörer. Konceptet är baserat på ett erkänt och beprövat material, är en bra putsbärare och resultatet blir en fasad som håller väldigt, väldigt länge.

Kv. Tjädern i Kungsbacka består av två flerfamiljshus. De byggs med en stålstomme och prefabricerade innerväggar av betong och Leca Skalmur Koncept, totalt blir väggen 40 centimeter tjock.

Leca Block har not och spont som gör inpassning och murning enklare, och med skalmurskonceptet kan de olika arbetslagen också arbeta mer självständigt, eftersom konceptet minskar beroendeförhållandet mellan olika yrkesgrupper. Snickarna kan göra sitt och sedan kan murarna lösa sin del oberoende av snickarna, eftersom det finns en luftspalt mellan träväggen och murningen. Mindre samordning krävs och arbetsprocessen blir smidig.

Ur bostadsrättsföreningens perspektiv underlättar byggmaterialet framtida förvaltning. Fasaden blir mycket tålig och underhållsbehovet är litet.

– Det är en långsiktig lösning för byggherren och för förvaltaren. För oss som arbetar handfast med produkterna är det en fördel att de är lätta. Arbetsmiljömässigt skapar det uppenbara fördelar, säger Fredrik Dahl, vd Göteborgs Fasadputs AB.

Arbetet med Kvarteret Tjädern i Kungsbacka har gått smidigt för alla inblandade, och tillsammans har de olika aktörerna fått till ett bra arbetssätt som lovar gott inför framtiden. Göteborgs Fasadputs AB ser fram emot nästa projekt med skalmurskonceptet.

– Samarbetet har fungerat väldigt bra. Kommunikationen har varit tydlig och enkel och Lecas närvaro i processen har underlättat, säger Fredrik Dahl.

Kontakt
Picture
Krister Nyman, Leca
Job title
Market Manager Blocks & Prefabricates
Name
Krister Nyman
Telefon: 031-86 77 21
E-post: krister.nyman@leca.se
Back top