Our purpose
Saint-Gobains syfte

Vårt syfte...
 

Vårt syfte är avgörande för vår gemensamma framtid. Tillsammans med och för våra kunder designar, tillverkar och distribuerar vi material och lösningar som har en positiv inverkan på oss alla och ger oss välbefinnande, livskvalitet och prestanda, samtidigt som vi värnar om planeten.

Vårt syfte visar vilka vi är. Med 350 års erfarenhet i ryggen har vi gemensamt byggt upp en styrka och ett ledarskap som ger oss möjlighet att utvecklas på ett inkluderande sätt för att möta mänsklighetens stora utmaningar, klimatförändringen, resursskyddet och kampen mot ojämlikhet. 

Vi är både ett internationellt och ett multilokalt bolag, fullständigt integrerat i länderna där vi verkar för att stödja deras livskraft och bidra till att bygga en rättvisare och mer hållbar, öppen och engagerad värld. 

Vårt syfte är en uppmaning till handling. Vår strategi är klart fokuserad på framtiden. Tillsammans med våra kunder, partners och alla våra intressenter vägleder den oss i vårt arbete för att frigöra individuella och kollektiva ambitioner och ge alla möjlighet att leva i en bättre värld. Den manar oss till öppen förnyelse, med den ständigt aktuella ambitionen att förbättra samspelet mellan människan och naturen för vårt gemensamma bästa.

Vårt syfte är baserat på våra värderingar. Vi bedriver vår verksamhet i enlighet med de etiska principer och humanistiska värderingar som genomsyrar vår företagskultur. Lyssnande, dialog, omsorg, tillit, solidaritet och respekt för skillnader är centralt för vårt engagemang. 

Den helhjärtade ambitionen för vårt syfte är: att varje dag sträva efter att göra världen till en vackrare och mer hållbar plats att leva på.

Image
Saint-Gobain syfte