Åtaganden

Saint-Gobain vill göra skillnad. Vi på Saint-Gobain ser det som vårt samhällsansvar att vara en referenspunkt i skapandet av hållbara livsmiljöer.

FN

nordic built

se4all

Nordic Built

I de nordiska och baltiska länderna är Saint-Gobain medlem i Nordic Built Charter, för att stärka koncernens fokus på hållbarhet.

Nordic Built är ett initiativ från Nordiska ministerrådet som syftar till att accelerera utvecklingen av hållbara byggnadskoncept i Norden. Att stödja överenskommelsens tio principer stämmer väl överens med Saint-Gobains vision om en hållbar, multikomfortabel livsmiljö.

NORDIC BUILT PRINCIPER

Vi ska ska skapa en byggmiljö som:

 • är utformad för människor och som främjar livskvalitet.
 • tänjer gränserna för hållbar prestanda, till följd av innovativa tänkesätt och hög kunskapsnivå
 • förenar stadsliv och natur
 • Har noll utsläpp under hela livscykeln
 • är funktionell, smart och estetiskt tilltalande, och baserad på det bästa inom nordisk designtradition
 • är robust, hållbar, flexibel och tidlös, alltså byggd för att hålla
 • använder lokala resurser och är anpassad för lokala förhållanden
 • tillverkas och underhålls via partnerskap baserade på transparent samarbete över gränser och discipliner
 • använder skalbara och globalt kända koncept
 • gynnar människor, affärsliv och miljö

www.nordicinnovation.org/nordicbuilt

Global Impact

Saint-Gobain anslöt sig 2003 till FN:s Global Compact. Global Compact är ett internationellt initiativ som engagerar över 2000 företag, icke-kommersiella och civila organisationer, och som handlar om tio universella principer för mänskliga rättigheter, arbetsrättsfrågor, miljö och kampen mot korruption. Med hjälp av det internationella nätverket siktar man på att tillsammans utveckla en human och hållbar ekonomi. Genom att ansluta sig till Global Compact åtar sig Saint-Gobain att integrera 10 principer i sin strategi och verksamhet.

Under 2009 skrev Saint-Gobain på två dokument med anknytning till Global Compact:

www.unglobalcompact.org

Se4all

Under Global Green Growth Forum i Köpenhamn, i oktober 2014, undertecknade Saint-Gobains vd och styrelseordförande, Pierre-André de Chalendar, FN:s initiativ Sustainable Energy for All (SE4ALL). SE4ALL lanserades 2012 och syftar till att förbättra livet för de fattigaste och mest utsatta människorna, genom att garantera allmän tillgång till modern energi, ökad andel förnybara energikällor i världen och förbättrad energieffektivitet. Initiativet drivs av FN:s generalsekreterare.

Sustainable Energy for All är ett initiativ med många intressenter; ett partnerskap som involverar regeringar, privata sektorn och det civila samhället. Det lanserades 2011 av FN:s generalsekreterare och har tre sammanflätade målsättningar som ska vara uppnådda 2030:

 • Universell tillgång till modern energi
 • Dubblerad global frekvens av förbättrad energieffektivitet
 • Dubblerad andel förnybar energi i den globala energimixen.

www.se4all.org

Back top