Saint-Gobains projekteringsguide löser utmaningar med byggande i KL-trä

KL-trä kv Vråken

Fler byggnader med KL-trästomme

Från att man tidigare fokuserat på de koldioxidutsläpp som uppstår i samband med energianvändningen under byggnadens livslängd, fokuserar man numera också på utsläpp som sker i samband med uppförandet. Det har resulterat i allt fler byggnader med stomme av KL-trä (korslimmat trä). Ett exempel är Västergöken/Vråken i Jönköping där GBJ Bygg på uppdrag av Nivika Fastigheter uppfört tre kvarter med totalt 203 lägenheter. 

Saint-Gobain Sweden har sett att det finns utmaningar när det gäller byggande i KL-trä. 

Det handlar bland annat om brandsäkerhet, fuktsäkring, ljudmiljö och mekanisk stabilitet i höga byggnader. Därför har Saint-Gobainbolagen Gyproc, Isover, Weber och Ecophon gemensamt under de senaste åren arbetat intensivt med att utveckla hållbara och effektiva systemlösningar speciellt för KL-träbyggande. Nu finns dessa samlade i KL-trä Projekteringsguide som riktar sig till föreskrivare, arkitekter, konstruktörer och projektörer. 
Lösningarna är kopplade till komfort, hållbarhet och naturligtvis Boverkets byggregler. Andra viktiga faktorer är att de ska vara enkla att arbeta med och bidra till en bra arbetsmiljö. 

– Jag vågar påstå att vi med vårt engagemang för miljöfrågor och hållbarhet ofta är de som går i bräschen, säger Patrik Andersson, affärsutvecklare på Saint-Gobain Sweden.

Saint-Gobain arbetar för att bidra till ett hållbart byggande. Inom koncernen finns gedigen kunskap om allt från material och byggmetoder till hur man skapar komfortabla byggnader som är långsiktigt hållbara både för människor och miljö. 

– Vi arbetar sedan länge med livscykelanalyser (LCA) och miljövarudeklarationer (EPD:er) för våra produkter och lösningar – och jag vågar påstå att vi med vårt engagemang för miljöfrågor och hållbarhet ofta är de som går i bräschen. Våra produkter och systemlösningar är utvecklade och anpassade till svenska förhållanden. Och tillverkningen sker i Sverige, säger Patrik Andersson, affärsutvecklare på Saint-Gobain Sweden.

I guiden presenteras ett stort antal systemlösningar för ytterväggar, tak- och vindsbjälklag, mellanbjälklag, mellanväggar, innerväggar, schaktväggar, våtrum, golvavjämning och ljudgolv. Utöver de kompletta beskrivningarna över systemens uppbyggnad finns också tabeller över egenskaper som ljudreduktion, U-värde, klimatavtryck, vikt och tjocklek i konstruktionen. 

Ett par av dessa systemlösningar med Isover Plus+ i tak och fasad har använts vid uppförandet av Västergöken/Vråken i Kungsängen, Jönköping. 

– När man bygger i KL-trä ställs krav på att isoleringen ska placeras på utsidan av stommen. När man bygger i KL-trä finns behov av att hela eller stora delar av ytterväggens värmeisolering ska täckas från utsidan. Det i sin tur, ställer krav på isoleringens tjocklek. Med Isover Plus+ når man de termiska kraven med kraftigt reducerat klimatavtryck jämfört med en standardlösning. Utöver det består materialet av minst 70 procent återvunnet glas, vilket också är positivt ur miljöhänseende, säger Kristian Möller, projektsäljare på Isover.

 

KL-trä Projekteringsguide finns att ladda ned eller beställa på saint-gobain.se/kl-tra