Saint-Gobain Top 100 Global Innovator för 10:e gången

Saint-Gobain Top 100 Global Innovator

Saint-Gobain har utsetts till ett av världens 100 mest innovativa företag i Clarivate Top 100 Global Innovator™ 2021-rankingen för tionde året i rad.


Rankningen fastställs genom att studera antalet inlämnade patent, men också den inverkan som ett företags uppfinningar har på andras patentansökningar, andelen framgångsrika patentansökningar och de åtgärder som vidtagits för rättsligt skydd för inlagda patent över hela världen. Saint-Gobain i Sverige bidrar aktivt i detta arbete med egna ansökta och beviljade patent och omfattande samarbeten med ledande universitet och högskolor.

Sedan den första nomineringen 2011 har Saint-Gobain:

  • lämnat in mer än 4000 patent,
  • finansierat över 100 akademiska avhandlingar,
  • utvecklat stora produktinnovationer på alla sina marknader för att behålla sina ledande positioner, genom en kombination av prestanda, kundfördelar och hållbarhet,
  • förbättrat sina tillverkningsprocesser, särskilt att göra dem mer energi- och resurseffektiva,
  • gjort förändringar inom kundservice och hantering av leveranskedjan, särskilt tack vare digital teknik och användning av data och artificiell intelligens.

Att Saint-Gobain får erkännandet på nytt är en hyllning till Saint-Gobains pågående fokus på innovation och FoU. Det är en belöning till expertisen och engagemanget i Saint-Gobains team för att ge kunderna nya och differentierade lösningar som möter utmaningarna med att skydda planeten och strävan efter komfort och välbefinnande, produktivitet och prestanda.