Saint-Gobain återigen på CDP:s “Climate Change A List”

aint-Gobain återigen på CDP:s “Climate Change A List”

Saint-Gobain har i år återigen upptagits på "Climate Change A List" som upprättats av CDP, en global ideell och erkänd organisation som driver miljöredovisningssystem för företag, städer, stater och regioner världen över.

Saint-Gobain utses till ett av de ledande företagen när det gäller miljöambition och transparens tack vare betydande och påvisade klimatåtgärder. A-listan omfattar endast 200 företag över hela världen (jämfört med 277 företag år 2020) av nästan 12 000 utvärderade företag.

Färdplan för netto noll utsläpp av växthusgaser

För att nå sitt mål om netto noll utsläpp till 2050 för sina verksamheter globalt har Saint-Gobain koncernen definierat en färdplan till 2030 med målet att minska CO2-utsläppen med 33 % för scope 1 och 2 och 16 % för scope 3, båda i absoluta tal jämfört med 2017. För Saint-Gobain Sweden AB är målet en minskning med 40 % (Scope 1-3) under samma tid och att nå målet om ett fossilfritt Sverige redan år 2045. Saint-Gobain avsätter 100 miljoner euro varje år fram till 2030 till investeringar och forskning och utveckling med fokus på att minska koldioxidutsläppen. Dessutom använder koncernen ett internt koldioxidpris för investerings- och FoU-beslut, som har höjts till 75 € per ton för investeringar (mot 50 € tidigare), och 150 € per ton för FoU-projekt.

Utöver ansträngningarna att minska de egna CO2-utsläppen är Saint-Gobain en nyckelaktör inom hållbarhet, med lösningar som ger en hållbarhetsfördel (för planeten eller för människor – när det kommer till hälsa, säkerhet och välbefinnande) vilka representerar 72 % av försäljningen år 2020. 

CDP bedömer företag med hjälp av en oberoende metodik, som tilldelar poängen A till D- baserat på omfattande information, medvetenhet och hantering av miljörisker och demonstration av bästa praxis förknippad med miljöledarskap, som att sätta ambitiösa och meningsfulla mål. 

Hela listan över företag som upptagits på årets "Climate Change A List" finns här

Climate stamp 2021