World Green Building Week 23-29 september

2019/09/23 - 15:08
World Green Building Week 23-29 september

Det är World Green Building Week! Den 23-29 september är syftet att öka medvetenheten om byggnadens koldioxidutsläpp sett till alla skeden i dess livscykel.

World Green Building Week är en årlig kampanj som ska öka medvetenheten kring hållbart och grönt byggande som ett av de mest effektiva sätten för att nå en rad globala mål. I år är temat #BuildingLife med syftet att öka medvetandet kring koldioxidutsläpp från alla skeden i byggnadens livscykel och uppmuntra nya sätt och nya sätt att tänka för att arbeta mot att reducera byggnaders CO2-utsläpp. 

Hur bidrar Saint-Gobain till klimatneutralt byggande?

En klimatneutral byggnad definieras genom att ha noll CO2-utsläpp. Saint-Gobain har antagit målet att nå klimatneutralitet i hela värdekedjan 2045. Vi bidrar i alla faser för klimatneutralt byggande – från CO2-budget till återvinning av byggmaterial.

 - Vi bidrar redan idag till klimatneutrala byggnader, och vi fortsätter att sträva efter att ha en så låg miljöpåverkan som möjligt över hela livscykeln, säger Louise Röström, Hållbarhetschef Saint-Gobain Sweden AB. – Bland annat arbetar vi med cirkuläritet där vi använder oss av återvunnet material i våra produkter. T.ex. består ISOVERs glasull idag av 70% återvunnet glas och Gyproc gipsskivor omkring 25% återvunnen gips. 

Material

För att göra det enkelt att välja byggmaterial med låg klimatpåverkan tar vi fram tredjepartsverifierade EPD:er (miljövarudeklarationer) för våra produkter. I dag har vi över 70 EPD:er listade hos programoperatörerna EPD Norge och EnvironDec. De går även att finna på våra hemsidor. 

Byggoptimering

Saint-Gobain hjälper till att optimera byggprocessen – från planering och projektering till drift och underhåll. Den samlade kompetensen, digitala verktyg och lösningar skapar möjlighet till effektiviseringar och kvalitetsförbättringar i allt från val av konstruktion och material till leverans, montering, avfallshantering och omkostnader på byggplatsen genom: 

  • Digitala verktyg: Med VDC (Virtual Design and Construction) och BIM-objekt kan alla led i byggprocessen optimeras – från projektering till själva byggandet.
  • Rådgivning kring optimering av produktlösningar utifrån teknisk prestanda, kostnadseffektivitet, hållbarhet, inomhuskomfort etc.
  • Kundanpassade format, logistiklösningar etc.
  • Prefabricerade enheter, till exempel Saint-Gobain Silent Wall

Drift

Saint-Gobain arbetar ständigt med att utveckla koncept och lösningar för att skapa byggnader med effektiv energianvändning. Ett exempel är ISOVERs premiumprodukter i glasull som när det utgör en del av klimatskalet skapar lufttäta, fuktsäkra och klimatsmarta hus. Glasull används också i Webers fasadputssystem Serporoc, för att skapa energieffektiva fasader som ger termisk komfort. 

Slutskede

Saint-Gobain strävar efter att öka innehållet av återvunnet material för att spara på naturtillgångarna, erbjuder fler och fler återvinningstjänster samt tittar på nya spännande forskningsprojekt för återvinning. WOOL2LOOP är Europas första EU-innovationsprojekt som helt fokuserar på återvinning av mineralullsavfall från byggindustrin. Projektet är ett samarbete mellan 15 företag och forskningsinstitut där Saint-Gobain Finland Oy är samordnare och Saint-Gobain, Ecophon och Saint-Gobain, ISOVER deltar. Vi kommer att skriva mer om projektet under veckan. 

Back top