World Green Building Week 2017

2017/09/25 - 09:45
World Green Building Week 2017

Denna vecka är det World Green Building Week, en vecka då World Green Building Council sätter fokus på miljömässigt hållbara byggnader. Saint-Gobain stödjer initiativet och delar visionen om ett mer miljömässigt hållbart byggande.

Vikten av miljömässigt hållbart byggande
Hållbarhetsfrågor, och då i synnerhet klimatfrågan, har stått högt på agendan under flera år. I det sammanhanget är byggnader och bebyggelsemiljöer viktiga områden. Termen ”grönt byggande” förknippas ofta med förnybar energi och energibesparingar. Det är naturligtvis extremt betydelsefullt i kampen mot klimatförändringar, men verkligt hållbara byggnader måste också förbättra människors hälsa och välmående.

”En hållbar byggnad är en byggnad som tar hänsyn till människor, miljö och marknad i alla delar av sin livscykel, från utvinning av råvaror, till uppförande, användning och även rivning. Det är bara då som en byggnad är verkligt hållbar”, säger Camille Fabre, Sustainability Director, Saint-Gobain Nordic & Baltic.

I Europa spenderar man upp till 90 % av sin tid inomhus[1]. Det har en stark påverkan på människors hälsa och välmående – inuti byggnader påverkas människor av inomhusluftens kvalitet, av akustik, av tillgången till dagsljus, av temperaturen. Alla dessa parametrar påverkar hur vi lär oss, hur vi leker, arbetar och sover.

Byggindustrin står för en betydande del av ekonomin – varje år spenderas 8,5 biljoner euro på varor och tjänster som rör byggnader.

När det gäller påverkan på vår planet så står dagens byggnader för nästan 25 % av de globala kolutsläppen. Enligt Global Alliance for Building and Construction förväntas den bebyggda golvytan att fördubblas till 2050[2], något som innebär att vi kontinuerligt måste arbeta för att förbättra både det vi bygger och det sätt vi bygger på.

De goda nyheterna är att det redan finns lösningar för att dramatiskt sänka denna påverkan, men lösningarna måste implementeras. Det kräver att vi lyckas samarbeta mer över hela värdekedjan,  vi måste ändra vårt arbetssätt och skapa nya partnerskap. Vi på Saint-Gobain är villiga att ta vårt ansvar i omvandlingen till mer hållbart byggande och den cirkulära ekonomin. Vår mission är tydlig – vi vill skapa fantastiska livsmiljöer och förbättra vardagen genom att kombinera komfort och hållbarhet.

World Green Building Week äger rum mellan måndag den 25 september - söndag 1 oktober 2017.

Back top