"Vi bygger hållbarhet"- webinarium 2020

2020/09/08 - 12:45
Saint-Gobain webinarium 2020

Saint-Gobain Sweden AB hittar nya vägar för att fortsätta bidra med kunskaper och kompetens för ett hållbart byggande. I den rådande situationen och en allmän trend mot mer digitala format erbjuder vi nu aktiviteter på temat Vi bygger hållbarhet.

Aktiviteterna har inriktning mot föreskrivande led men alla med intresse är välkomna. Aktiviteterna består av webinarier, stadsvandringar (guidade turer för framförallt fasader) och minimässor. Du hittar vårt kompletta erbjudande i broschyren ”Vi bygger hållbarhet”. Det finns även ett kalendarium för aktiviteter som är öppna för anmälan.

”Inom Saint-Gobain Sweden AB har vi en bred kunskap kring väldigt många aspekter av byggnation i allmänhet men särskilt kopplat till våra produkter och system, säger Tomas Pühringer, Affärsutvecklingschef på Saint-Gobain Sweden AB. Med ”Vi bygger hållbarhet” vill vi på olika sätt visa upp några av de kunskapsområden som vi har och få möjlighet till en närmare dialog med olika aktörer i branschen.”

Tomas Puhringer, Affärsutvecklingschef på Saint-Gobain Sweden AB

Läs mer

Läs mer om vårt webinarieprogram och anmäl dig här >>

Back top