Saint-Gobain Sweden på Bygg Göteborg

2019/03/05 - 11:13
Träffa Saint-Gobain på Bygg Göteborg 2019

På Bygg Göteborg 21-22 mars ställer Saint-Gobain Sweden ut och presenterar kompetenser och lösningar som bidrar till ett effektivt och hållbart byggande med människa, miljö och planet i åtanke.

Hållbara lösningar

Bygg- och fastighetsbranschen står inför utmaningen att minska klimatpåverkan och gå mot klimatneutralitet. Saint-Gobain Sweden har antagit målet att nå klimatneutralitet i hela värdekedjan 2045. Vi bidrar i alla faser för klimatneutralt byggande – från CO2-budget till återvinning av byggmaterial och kan hjälpa till med lösningar med låg CO2-påverkan, energieffektiva byggnader, byggoptimering och återvinning. Vi arbetar även med livscykelanalyser och bedömer våra produkters hållbarhetsprestanda med hjälp av det egenutvecklade verktyget SCORE.

Byggoptimering

Vi hjälper till med att optimera byggprocessen – från planering och projektering till drift och underhåll. Vår samlade kompetens, digitala verktyg och lösningar skapar möjlighet till effektiviseringar och kvalitetsförbättringar i allt från val av konstruktion och material till leverans, montering, avfallshantering och omkostnader på byggplatsen. Med VDC (Virtual Design and Construction) och BIM-objekt kan alla led i byggprocessen optimeras – från projektering till själva byggandet.

Lösningar som bidrar till god inomhuskomfort

I Norden tillbringar vi i genomsnitt nittio procent av all vår tid inomhus. Hemma, på jobbet, på förskola, i skolan… Det ställer krav på att byggnaderna är hälsosamma och estetiskt tilltalande. Därför ägnar vi inom Saint-Gobain mycket tid och resurser åt att utveckla lösningar som bidrar till komfortabla och hållbara byggnader med god inomhusmiljö.

Välkommen till vår monter G:09 på Åbymässan där representanter från Dalapro, Gyproc, ISOVER och Weber kan berätta mer.

Koncernen Saint-Gobain satsar avsevärda resurser på forskning och utveckling och är världsledande på hållbara lösningar för byggmarknaden. En viktig ingrediens i framgången är samverkan över företagsgränser i syfte att ta tillvara spetskompetens inom olika områden.

 

Anmäl dig till Bygg Göteborg 2019 här

inbjudan Bygg Göteborg 2019
Back top