Saint-Gobain Sweden certifierad enligt Top Employer andra året i rad

2016/02/20 - 08:38
Top Employer Global 2017 logo

För andra året i rad har Saint-Gobain Sweden AB (med varumärkena Gyproc, ISOVER, Leca®, Dalapro och Weber) samt Dahl AB i Sverige blivit certifierade enligt Top Employer tillsammans med ett flertal Saint-Gobain-bolag i Danmark, Finland och Estland.

Varje år utför Top Employer Institute utvärderingar av arbetsplatser för att identifiera de ledande arbetsgivarna i världen. Under certifieringen har Top Employer Institute utvärderat Saint-Gobain-bolagens medarbetarerbjudande inom ledarutbildning, kompetensutveckling, bemanning, karriär- och successionsplanering samt löner och förmåner. I certifieringsprocessen utvärderas också hur väl företagets värderingar influerar företagskulturen. För att garantera trovärdigheten och kvaliteten av certifieringen revideras allt material av en oberoende tredje part.

”Vi är mycket stolta över att ta hem certifieringen för andra året i rad. Att låta oss granskas som arbetsgivare och utvärderas i hur vi arbetar med medarbetare och ledare ligger i linje med vår ambition att hela tiden utvecklas och bli en ännu bättre arbetsgivare. Certifieringen bidrar till att ytterligare stärka vårt varumärke mot nuvarande och framtida medarbetare och förstås även gentemot våra kunder”, säger Annika Jernberg, HR Director Saint-Gobain Sweden.

Saint-Gobain Top Employer 2017 även globalt
Saint-Gobain tilldelades även certifieringen som Top Employer Global 2017. Det är för andra året i rad som Saint-Gobain får denna utmärkelse. I utvärderingen har man konstaterat att Saint-Gobain sticker ut särskilt i sitt sätt att arbeta med medarbetar- och kompetensutveckling.

Läs mer på Top Employers hemsida.

Back top