Saint-Gobain Sweden AB på H22 City Expo

2022/06/08 - 11:11
Saint-Gobain Sweden AB på H22 City Expo

H22 City Expo är en arena för visionära ledare, stadsutvecklare och modiga förändringsarbetare att mötas och utforska lokala lösningar till de globala utmaningarna!  Den 15 juni är Saint-Gobain Sweden AB på plats i värdskapshuset Neptun på Hamntorget.

Den 30 maj till den 3 juli 2022 bjuder Helsingborg in världen för att utforska framtidens smarta lösningar. I år har Saint-Gobain Sweden AB, med fokus på affärsområdet Isover, det stora nöjet att delta i detta evenemang. Den 15 juni kl. 9.00-12.00 befinner vi oss i värdskapshuset Neptun där vi berättar hur en global aktör, med lokal förankring, och representanter från byggbranschen jobbar med innovation och hållbarhet.  Det kommer att ges exempel från Saint-Gobain Isovers anläggning i Billesholm, arbetet med energieffektivisering i det befintliga beståndet, hur man utvecklar personalen och vilka karriärmöjligheter som finns.

I värdskaphus kan man lyssna till Armina Nilsson (Sustainability Partner), Patrik Andersson (Business Development Director) och Hanna Cronström (HR Manager) som utgår från anläggningen i Billesholm och Veronica Koutny-Sochman (VD) från Swedisol. Mellan presentationerna kommer det att finnas tid för frågor även till andra funktioner inom Gyproc, Isover och Weber. Det finns också möjlighet att  ställa frågor kring byggande i KL-trä och/eller energieffektivisering i samband med renovering.” 

Program

09.00-09.15        Samling med kaffe och fika
09.15-09.45 Hållbarhetsarbetet inom Saint-Gobain Sweden/Saint-Gobain Isover (Armina  Nilsson, Sustainability Partner Saint-Gobain Isover och Gyproc)
09.45-10.00 Paus – Möjlighet till frågor, samtal kring lösningar, hållbarhet m.m. (kaffe och fika)
10.00-10.30 Grön Logik – Rapport om samhällsekonomisk potential av energieffektivisering (Veronica Koutny-Sochman, VD Swedisol)
10.30-11.00   Lösningar för renovering  av en byggnads klimatskal/Saint-Gobain Renoveringsguide (Patrik Andersson, Business Development Director, Saint-Gobain Sweden)
11.00-11.15   Paus – Möjlighet till frågor, samtal kring lösningar, hållbarhet m.m. (kaffe och fika)
11.15-11.45 Saint-Gobain Isover – Hållbar arbetsgivare, Olika program och initiativ, Öppna positioner (Hanna Cronström, HR-Manager, Saint-Gobain Isover)
11.45-12.00   Avslutning - Möjlighet till frågor, samtal kring lösningar, hållbarhet m.m. (kaffe och fika)


Vi ser fram emot att träffa dig!

 

Back top