Reviderad standard för fuktmätning i golvavjämning

2017/10/20 - 08:36
Ny branschstandard för golvavjämning

Under hösten 2018 släppte Golvbranschen en ny utgåva av branschstandarden för fuktmätning i golvavjämning. Standarden har reviderats för att göra det tydligare och enklare för användaren och har bland annat fått bilagor för strukturerad rimlighetsbedömning och avvikelserapport.

Anders Anderberg, Konceptchef Golv på Weber, var drivande och delaktig i framtagandet av den första branschstandarden som lanserades 2010. ”Vi ansåg att det var viktigt med en tillförlitlig metod för fuktmätning i golvavjämning”, säger Anders Anderberg. ”Dels för att underlätta i byggprocessen, men framför allt vill man inte ha fukt i byggnader som kan orsaka problem längre fram”.

Tydlighet och enkelhet i 2017 års upplaga

Mätmetoden som lanserades 2010, och som bygger på Webers interna mätmetod, har fått stor acceptans och är idag den standard som finns på marknaden. Inför revideringen, som Anders också har arbetat med, har han pratat med många som använder metoden både i fält och i labb för att få in synpunkter. En tät dialog har också hållits med en konsult via branschorganisationen som arbetar mycket med båda momenten. Syftet har varit att få med allt som kan tänkas behövas för att skapa tydlighet och enkelhet samt för att minimera feltolkningar.

Metoden har egentligen aldrig varit ifrågasatt och den första upplagan fungerar fortfarande men det behövdes vissa uppdateringar efter justeringar i mätinstrument, förtydliganden och en anpassning av manualen efter hur användaren läser den, säger Anders Anderberg.

Ändringar i den nya utgåvan av branschstandarden för fuktmätning:

  • Förtydliganden
  • Uppdatering för anpassning efter aktuella mätinstrument
  • Riktlinjer för antalet mätpunkter som man ska ta prov på
  • Ny rutin för hantering av mätvärden som hamnar utanför kalibreringsintervallet
  • Ytterligare anpassning för att likna strukturen för RBKs mätning av fukt i betong
  • Framtagen mall för försättsblad för att få en enhetlig profil på mätrapporterna
  • Framtagen bilaga för strukturerad rimlighetsbedömning
  • Framtagen bilaga för strukturerad avvikelserapport

I samband med revideringen av standarden har Golvbranschen också tagit fram ett faktablad om fukt och golvavjämning. Där beskrivs också skillnaden mellan normaltorkande och självtorkande golvavjämning.

En tillförlitlig mätmetod ger en trygghet för de som använder våra produkter. Tillsammans med Webers fuktberäkningsprogram och Webers fuktindikator Screedry får man en komplett process för att säkerställa uttorkningsförloppet i golvavjämningen, säger Anders Anderberg.

Läs mer

Back top