Projektanpassa Saint-Gobain Silent Wall med digitalt verktyg

2017/08/30 - 10:06
Saint-Gobain Silent Wall digitalt verktyg

2016 lanserades Saint-Gobain Silent Wall, en utfackningsvägg som gör det möjligt att bygga bostäder i trafikbullerutsatta områden, upp till 68 dB, och ändå uppnå en god ljudmiljö inomhus (Ljudklass B). Nu lanserar Saint-Gobain ett digitalt verktyg som gör det enkelt att anpassa Silent Wall beroende på projekt.

Saint-Gobain Silent Wall består av premium-lösningar och produkter från Gyproc, ISOVER och Weber som tillsammans tagit fram helhetslösningen.  Silent Wall är robust, brand- och fuktsäker och har mycket god energiprestanda. Väggens vikt är en fjärdedel av vikten för en motsvarande vägg i betong och spar både miljö, tid och transporter.

”I den tid vi lever i, med fokus på hållbarhet och krav på snabba processer, är Silent Wall med sin låga vikt och höga prestanda en fantastisk lösning säger Patrik Andersson, Business Development Director, ISOVER. ”Ju mer jag arbetar med den desto mer inser jag dess otroliga fördelar”.

Digitalt verktyg för att uppnå bästa prestanda
Saint-Gobain lanserar ett digitalt verktyg som är byggt för att kunna anpassa Silent Wall och på ett enkelt sätt simulera dess prestanda. Användaren kan, utifrån projektförutsättningar avseende utvändig bullernivå och krav på energiprestanda, med hjälp av verktyget ta fram just den vägg som passar det egna projektet. Det görs genom att välja typ av väggstomme och variera tjocklek för väggens olika skikt. Byggnadens stomme, som väggen ansluts mot kan vara i betong, massivträ eller en klassisk trästomme. Det är också möjligt att definiera fönsterprestanda, ange fönsterandel och beskriva hur anslutningarna mot befintlig stomme ser ut.

”Verktyget är utvecklat efter kundernas önskemål”, säger Patrik. ”Eftersom projektförutsättningarna för en kund skiljer sig från fall till fall är tanken att skapa flexibilitet för kunden och kunna optimera verktyget efter kundens behov”.

Den sammanfattning som prestandaberäkningen resulterar i innehåller:

  • Förväntad ljudprestanda inomhus utifrån angiven utvändig bullernivå
  • U-värde för väggen och Um-värde per våningsplan
  • Väggens tjocklek
  • Vertikalsektion
  • De förutsättningar som ligger till grund för resultatet

Verktyget finns tillgängligt på webbplatsen för Saint-Gobain Silent Wall.

Back top