Korta byggtiden med Weber

2019/01/24 - 09:41
Weber godkänner montering av tätskikt på golv med RF 90%

I dagens byggprocess med moderna betongprodukter samt förfinad mätteknik, tar det lång tid att nå 85 % relativ fuktighet i underlaget vilket hittills varit kravet för montering av Webers våtrumssystem, Tec Foliesystem och Tec Dispersionssystem. För flytande parkett, som idag är det vanligaste ytmaterialet i bostadsbyggandet, är kravet 90 % RF och det kan sedan ta ytterligare flera månader innan man når 85 % RF. Weber har lång erfarenhet av att godkänna montering av våra våtrumssystem på golv redan vid RF 90 % och ger nu därför ett generellt godkännande för detta. 

- Med våra alkalibeständiga våtrumssystem har vi produkter och system som vi vet klarar av detta, säger Lena Eliasson, Produktchef Plattsättning och tätskikt Weber. Med ett generellt godkännande på 90 % RF underlättar vi för byggare och entreprenörer och bidrar därmed till kortare byggtider.

Informationsblad
Back top