Hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045

2019/03/21 - 10:07
Bosco verticale

Nu drar Bygg Göteborg i gång och på programmet står bland annat en paneldiskussion kring bygg- och anläggningssektorns färdplan mot klimatneutralitet. Saint-Gobain Swedens hållbarhetschef, Louise Röström, deltar i panelen. 

Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Förra året trädde en ny klimatlag i kraft där Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Samtidigt kommer hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur och fler offentliga lokaler att behövas framöver då Sveriges befolkning beräknas vara 11 miljoner invånare 2025. Det är därför nödvändigt att bygg- och anläggningssektorn gemensamt ställer om i arbetet mot klimatneutralitet. Det innebär att det finns ett stort behov av att hitta nya, klimatneutrala lösningar som både gör Sverige mer hållbart och skapar en marknad för klimatneutralitet i bygg- och anläggningssektorn. Det kräver ett ökat fokus på byggandets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor

Bygg- och anläggningssektorn har enats kring en färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig sektor. I arbetet med färdplanen har man samlat många nyckelaktörer i hela värdekedjan, såväl fastighetsägare, konsulter, arkitekter, entreprenörer och materialleverantörer. Saint-Gobain Sweden AB är ett av de ca 90 företag och organisationer som ställt sig bakom färdplanen och fler är på gång.

Paneldiskussion Klimatneutral Byggsektor

I samband med mässan Bygg Göteborg 21-22 mars kommer färdplanen och dess innebörd för byggsektorn att diskuteras i en panel av inbjudna deltagare. Louise Röström Hållbarhetschef på Saint-Gobain Sweden AB är en av dem. 

-Som materialleverantör bär vi ett stort ansvar att fortsätt ta fram hållbara lösningar som kan bidra till att komma närmre det gemensamma målet; att uppnå en klimatneutral byggsektor, säger Louise Röström.

-Som materialleverantör bär vi ett stort ansvar att fortsätt ta fram hållbara lösningar som kan bidra till att komma närmre det gemensamma målet; att uppnå en klimatneutral byggsektor. Vi bidrar redan idag till klimatneutrala byggnader, och vi fortsätter att sträva efter att ha en så låg miljöpåverkan som möjligt över hela livscykeln, berättar Louise. – Bland annat arbetar vi med cirkuläritet där vi använder oss av återvunnet material i våra produkter. 

Som exempel består ISOVERs glasull idag av 70% återvunnet glas och Gyproc gipsskivor omkring 25% återvunnen gips. Resultatet av produkternas miljöpåverkan presenteras i tredjepartsverifierade EPD:er (Miljövarudeklarationer). 

Hur ser resan ut för byggsektorn att bli klimatneutral och kan vi behålla konkurrenskraften? Vad innebär Färdplan för en klimatneutral byggsektor för dem som bygger?

Kom och lyssna på Louise och de andra på scen 1 kl. 12.00 den 22 mars! I monter G:09 träffar du representanter från Saint-Gobain Swedens varumärken Dalapro, Gyproc, ISOVER och Weber. 

Back top