Framtidssatsning på Gyproc och ISOVER - nytänkande processingenjörer sökes

2021/10/19 - 09:09
Saint-Gobain investerar för framtiden med ett nystartat traineeprogram för processingenjörer.
Saint-Gobain investerar för framtiden med ett nystartat traineeprogram för processingenjörer.
Saint-Gobain investerar för framtiden med ett nystartat traineeprogram för processingenjörer. Saint-Gobain investerar för framtiden med ett nystartat traineeprogram för processingenjörer.

Saint-Gobain investerar för framtiden med ett nystartat traineeprogram för processingenjörer. Ett 18-månaders utbildningsprogram utformat för att ge kunskap och erfarenhet med syfte att förstärka kompetensen inom processindustrin och spela en nyckelroll i vår framtidsvision, där hållbarhet har ett starkt fokus.

Nu sjösätter två av Saint-Gobains verksamheter, ISOVER i Billesholm och Gyproc i Bålsta, ett 18-månader långt traineeprogram för processingenjörer, med efterföljande tillsvidareanställning, varav två i Billesholm respektive tre i Bålsta.

– Det är en unik introduktion för nyutbildade som är precis i starten av sin karriär. Programmet en jättebra väg ut i arbetslivet och ger möjlighet till att skapa sig ett brett och starkt närverk inom branschen och ett sätt för Saint-Gobain att säkra framtidens kompetensförsörjning i mindre orter, säger Hanna Cronström, HR-chef på Saint-Gobain ISOVER. 

Stort kompetensbehov inom processindustrin

Traineeprogrammet för processingenjörer är den första i sitt slag från Saint-Gobains håll. Tidigare har vi haft olika traineeprogram, men aldrig tidigare för processingenjörer inom processindustrin. 

– Vi önskar anställa någon som utmanar oss, som ser på saker med nya ögon och har förmågan att kompetensförstärka vår organisation, säger Hanna Cronström, HR-chef på Saint-Gobain ISOVER.

– Vi såg ett behov av att få in mer kompetens i verksamheten när det gäller just processingenjörer och hoppas kunna täcka det genom traineeprogrammet. Det är ganska unikt att ha ett program specifikt för processindustrin och något vi är väldigt stolta över, berättar Hanna Cronström. 

Målet är att deltagarna ska vara med och utveckla verksamheten, produkterna och arbetsprocessen för att säkerställa högkvalitativa produkter med hållbarhet som främsta mål. 

– Vi önskar anställa någon som utmanar oss, som ser på saker med nya ögon och har förmågan att kompetensförstärka vår organisation. Vårt mål är att våra trainees ska kunna utbilda våra operatörer och tekniker för att bygga kompetensen inom hela teamet, förklarar Hanna Cronström.

Sätta mindre orter på kartan

Hållbarhet är ett av Saint-Gobains ledord och något som alltid genomsyrar de investeringar vi genomför. Bland annat har Saint-Gobain investerat för att modernisera ISOVERs vanna i Billesholm, en smältugn för glas. Projektet är en del av vår hållbarhetsplan och ska bidra till att ytterligare stärka ISOVERs ställning på den svenska marknaden för isolering. 

Saint-Gobain har även gjort hållbara investeringar på Gyprocs anläggning i Bålsta. Där har åtta ingenjörsstudenter undersökt hur mer energi i torkprocessen av gipsskivor skulle kunna återvinnas. Förslaget ska minska energianvändningen och i sin tur medföra sänkta kostnader och mindre CO2-utsläpp.

– Vi bygger för en hållbar framtid och har satt extra hårda krav på oss själva när det kommer till just hållbarhet. Att göra stora investeringar inom våra verksamheter samt att satsa på ung kompetens är ett sätt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare, förklarar Hanna Cronström. 

Att visa mindre orter att Saint-Gobain ISOVER är en viktig arbetsgivare är en central del i detta. 

– Jag tror att det är väldigt viktigt att vi sätter både Billesholm och Bålsta på kartan och visar att vi satsar på våra anställda. Vi hoppas verkligen att det finns processingenjörer som vill vara med på denna spännande resa i en växande organisation och arbeta för ett hållbart samhälle tillsammans med oss, avslutar Hanna Cronström. 

Är du intresserad av traineeprogrammet för ISOVER i Billesholm? 

Är du intresserad av traineeprogrammet för Gyproc i Bålsta? 

 

Back top