Drivkrafter för prefabricerat (off-site) byggande - Internationellt seminarium 

tis, 11/20/2018 - 12:45
I september anordnade Saint-Gobain ett seminarium kring byggande i prefab (off-site)

I september anordnade Saint-Gobain ett seminarium kring byggande i prefab (off-site) som samlade deltagare från hela världen.

CEO på Cast Consultancy och rådgivare till den brittiska regeringen, Mark Farmer, inledde seminariet med en inspirerande keynote och presenterade utmaningarna och drivkrafterna för framtidens byggande. Han hävdar att förutsättningen för dagens byggprocess – en tillgänglig, kunnig och flexibel arbetskraft – minskar. Detta reducerar kraftigt tillgången och kvaliteten på byggnader i de flesta moderna samhällen. Svaret på denna utmaning kan man finna i integrerade och industrialiserade byggprocesser där digitalisering och samarbete i värdekedjan spelar en central roll.

Lars Stehn, Professor i Industriellt och Hållbart Byggande på Luleå Universitet, ledde en livfull debatt kring drivkrafterna för prefabricerat (off-site) byggande med deltagande av ledande befattningshavarei byggprocessens värdekedja. Jonas Tolf från Stockholms Stad, Svante Hagman från Sveriges Byggindustrier och Ulla Bergström från White Arkitekter var engagerade i en paneldiskussion med Mark Farmer och Saint-Gobain’s President for Construction Products, Benoit Bazin. Olika inlägg gjordes kring behovet av kostnadseffektiva hållbara städer, nya former av samarbete och hur digitalisering och visualisering kan underlätta monterings processer. 

Tack alla för generöst delande av insikter och inspiration för att tänka i nya banor!

Ta del av Mark Farmers intressanta föredrag och paneldiskussion: 

Back top