Certifikatet för Serporoc förnyas för ytterligare 5 år

2019/02/19 - 13:16
P-märkt Serporoc fasad

Med anledning av skärpta krav i Boverkets byggregler (BBR) från den 1 juli 2014 rekommenderar Weber enbart fasadsystem som är certifierade enligt Certifieringsregel 021 på lättregelstommar. Inför regelskärpningen valde Weber att certifiera Serporoc-systemet enligt certifieringsregel 021 för att säkerställa att kraven uppfylls. 

Det tidigare certifikatet för Serporoc-systemet märkt med SC0238-10 uppdateras från och med 2019-02-22 för ytterligare 5 år. Det innebär förändringar av ingående komponenter i systemet. Vindskyddsskivan Glasroc H Storm ersätts med webertherm 500 vindskyddsskiva och den tidigare vindskyddstejpen webertherm 373 skarvförsegling ersätts med webertherm 510 vindskyddstejp.

Förtydligande Glasroc H Storm tillverkad efter 2019-02-22 godkänns inte i det uppdaterade certifikatet. 

Läs mer

Läs mer om på Webers webbplats

Back top