Building Sustainability 2021, 30 november - 1 december

2021/10/06 - 11:55
Building Sustainability 2021
Building Sustainability 2021
Building Sustainability 2021 Building Sustainability 2021

Nordens ledande konferens om hållbart samhällsbyggande genomförs för femte året i rad. Saint-Gobain Sweden AB  är en av konferensens sponsorer och vi kommer även vara på plats som utställare.

Den 30 november till 1 december hålls Building Sustainability 2021 på Stockholm Waterfront. Sweden Green Building Council och Stockholms stad är huvudarrangörer och konferensen arrangeras nu för femte året i rad. Nytt för i år är att konferensen arrangeras i ett hybridformat där det är möjligt att delta på plats på Stockholm Waterfront, om samhällsläget tillåter, eller via en digital plattform.

I årets program blandas spännande inspirationstalare och panelsamtal om aktuella ämnen med fördjupande och inspirerande sessioner i fyra olika temaspår. Några av de främsta personerna inom samhällsbyggnadsbranschen idag kommer bland annat göra spaningar kring framtidens hållbara städer i Sverige och i världen, diskutera den gröna finansiella omställningen, sätta samhällsbyggnadsbranschen idag i relation till klimatkrisen och visa på inspirerande och innovativa lösningar för dagens utmaningar.

Saint-Gobain Sweden AB  är en av konferensens sponsorer och vi kommer även vara på plats som utställare.

http://buildingsustainability2021.se/

Back top