Tak- och vindsbjälklag

Snedtak, ventilerat med diffusionsöppet underlagstak och bärande isolersystem

ISOVER Plus+

 YT2

ISOVER PLUS+ YT2

ISOVER PLUS+ 2D

 

ISOVER PLUS+ Tabell

Back top