Innerväggar

Lägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä och Gyproc stålregel

GYPROC GFE, GYPROC GNE, GYPROC ER MED ISOVER PIANO® KLT 120 MM

IV6B

 

GYPROC GFE, GYPROC GNE, GYPROC ER MED ISOVER PIANO® KLT 120 MM

GYPROC GFE, GYPROC GNE, GYPROC ER MED ISOVER PIANO® KLT 120 MM 2D

GYPROC GFE, GYPROC GNE, GYPROC ER MED ISOVER PIANO® KLT 120 MM tabell

 

Back top