Innerväggar

Lägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä

GYPROC GNE OCH ISOVER SKALMURSSKIVA KLT 120 MM

IV5

 

GYPROC GNE OCH ISOVER SKALMURSSKIVA KLT 120 MM

GYPROC GNE OCH ISOVER SKALMURSSKIVA KLT 120 MM 2D

GYPROC GNE OCH ISOVER SKALMURSSKIVA KLT 120 MM tabell

 

Back top