Innerväggar

Lägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä

GYPROC GEE OCH ISOVER SKALMURSSKIVA KLT 100 MM

IV4

GYPROC GNE OCH ISOVER SKALMURSSKIVA KLT 100 MM

GYPROC GNE OCH ISOVER SKALMURSSKIVA KLT 100 MM 2D

GYPROC GNE OCH ISOVER SKALMURSSKIVA KLT 100 MM tabell

 

Back top