Icke bärande innerväggar

Lägenhetsskiljande vägg, icke bärande Gyproc stålregel

GYPROC GHE, GYPROC GEE OCH GYPROC GT MED ISOVER TRÄREGELSKIVA

IV21

 

GYPROC GHE, GYPROC GNE OCH GYPROC GT MED ISOVER

GYPROC GHE, GYPROC GNE OCH GYPROC GT MED ISOVER tabell

 

Back top