Innerväggar

Lägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä

GYPROC GFE OCH ISOVER SKALMURSSKIVA KLT 100 MM

IV2

GYPROC GFE OCH ISOVER SKALMURSSKIVAKL-TRÄ 100 MM

GYPROC GFE OCH ISOVER SKALMURSSKIVAKL-TRÄ  100 MM

 

GYPROC GFE OCH ISOVER SKALMURSSKIVA KLT 100 MM 2D

GYPROC GFE OCH ISOVER SKALMURSSKIVA KLT 100 MM tabell

 

Back top