Innerväggar

Lägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä

GYPROC GFE OCH ISOVER SKALMURSSKIVA KLT 100 MM

IV2

 

GYPROC GFE OCH ISOVER SKALMURSSKIVA KLT 100 MM

GYPROC GFE OCH ISOVER SKALMURSSKIVA KLT 100 MM 2D

GYPROC GFE OCH ISOVER SKALMURSSKIVA KLT 100 MM tabell

 

Back top