Innerväggar

Lägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä

GYPROC GNE OCH ISOVER SKALMURSSKIVA KLT 80 MM

IV1

GYPROC GNE OCH ISOVER SKALMURSSKIVA KLT 80 MM

 

GYPROC GNE OCH ISOVER SKALMURSSKIVA KLT 80 MM 2D

GYPROC GNE OCH ISOVER SKALMURSSKIVA KLT 80 MM tabell

 

Back top