Akustikundertak för lokaler

MBL5A: Golv med undertak och golvavjämning

Saint-Gobain Silent Floor®, Weber golvavjämning, Aprobo Decibel 4, Saint-Gobain Glasull och Ecophon Master A.

KL-trä MBL5A

Beskrivning

Konstruktion med Saint-Gobain Silent Floor®, Weber golvavjämning, Aprobo Decibel 4, Saint-Gobain Glasull och Ecophon Master A.

Informationen ska ses som vägledande i projekteringens tidiga skede. För slutgiltiga dimensioneringar krävs projektspecifika beräkningar. Vår ambition har varit att presentera lösningar som uppfyller eller överträffar regelkraven enligt BBR.

Teknisk information

Attribut Kategori Värde
Attribut REI Kategori Brandmotstånd (nedifrån och upp) Värde

REI 90

Kategori Brandmotstånd (nedifrån och upp) Värde

Last 6 kN/m2 vid 5 meters spännvidd

PRESTANDA UTIFRÅN VALD TJOCKLEK

Image
KL-trä MBL5A tabell