Hållbartbyggande.se

Saint-Gobains webbplats hållbartbyggande.se redogör för de olika miljöcertifieringssystemen som används på den svenska marknaden och är ett hjälpverktyg för den som arbetar med miljöcertifiering.

Webbverktyg för miljöcertifiering

På Saint-Gobain hållbartbyggande.se finns certifieringssystemen Miljöbyggnad, LEED, BREEAM och Svanen. I den uppdaterade versionen, som lanseras i samband med Nordbygg, blir systemen enklare att överblicka. Genom två olika ingångar riktar den sig dels till den som vill lära sig mer om certifieringssystemen och dels till den som är väl insatt och vill komma åt dokumentation snabbt och enkelt.

Gå till webbplatsen hållbartbyggande.se

Produkter och lösningar som bidrar med poäng

Att miljöcertifiera byggnader är en stadigt uppåtgående trend där allt fler byggherrar ställer krav på att certifiera sina byggnader. Med hållbartbyggande.se kan den som arbetar med miljöcertifiering få hjälp med att hitta produkter och lösningar som bidrar till poäng i olika miljöcertifieringssystem. 

Bakom hållbartbyggande.se står Saint-Gobain-varumärkena Dalapro, Ecophon, Gyproc, ISOVER, Leca®, Saint-Gobain Glass, SageGlass, SolarGard och Weber.

Louise Röström, Sustainability Manager, Saint-Gobain Sweden AB
Vi tror att samarbete i alla led är viktigt för att uppnå klimatsmarta och hållbara byggnader. Med den nya versionen av hemsidan hoppas vi kunna hjälpa våra kunder ytterligare genom att beskriva hur våra produkter och lösningar kan hjälpa till att bidra med poäng i de olika systemen.
Louise Röström
Sustainability Manager, Saint-Gobain Sweden AB
video

Hållbartbyggande.se

Back top