Byggvaruhandel

Saint-Gobain Building Distribution är en grupp byggvaruhandlare inom Saint-Gobain som erbjuder ett komplett utbud av produkter och systemlösningar för bl.a. VVS, bygg och anläggning, byggmaskiner och verktyg, virke och byggelement, trädgårds- och utomhusinstallationer.

Byggvaruhandel

Saint-Gobain Building Distribution är en grupp byggvaruhandlare inom Saint-Gobain som erbjuder ett komplett utbud av produkter och systemlösningar för bl.a. VVS, bygg och anläggning, byggmaskiner och verktyg, virke och byggelement, trädgårds- och utomhusinstallationer.

Saint-Gobain Building Distribution drivs självständigt och avskiljt från produktionsbolagen.

Läs mer om vår verksamhet inom distributionslösningar.

Varumärken: