Seminarier

Under året kommer vi att anordna ett antal seminarier på dessa teman med externa föreläsare som är experter inom ämnet, såväl från offentlig som privat sektor.

18/08/2017

Saint-Gobain Habitarium – kompetenscentret och mötesplatsen för dig i byggbranschen

Saint-Gobain Habitarium är en mötesplats och ett kompetenscenter för alla som är intresserade av hållbart byggande och inomhusmiljöns betydelse för människors liv och hälsa. På plats finns också ett showroom där vi visar flera goda exempel som är både klimatkloka och hälsosamma.

Program 2017

31/8 Regelverket kring de nya bullernivåerna
19/10 Ljudmiljön i skolor
16/11 Bygg säkra våtrum
7/12 Nya energikrav, nära 0-energi

Program 2018

22/2 Hållbart Byggande
22/3 Renovering och nybyggnation av badhus
17/5 Underhåll av kulturhistoriska byggnader

Obs! Ovan datum är preliminära.

Kontakta oss

Är du intresserad av att få veta mer om våra seminarier eller vill komma i kontakt med någon från Saint-Gobain för att få veta mer om våra lösningar? Kontakta oss på habitarium@saint-gobain.com

Saint-Gobain Habitarium
Fatburen
Magnus Ladulåsgatan 65, plan 5
118 27 Stockholm
habitarium@saint-gobain.com