Infrastruktur

Lösningar från Saint-Gobain används i ett antal storskaliga projekt inom anläggnings- och infrastrukturutveckling. Orsaken är produkternas höga tekniska kvalitet samt omfattande lokal support från involverade företag.

Vägar och broar

Saint-Gobain levererar produkter och support till lokala byggföretag som arbetar med infrastrukturprojekt.

Infrastrukturpartner

De produkter, tjänster och lösningar som Saint-Gobain erbjuder får stor betydelse för både små- och storskaliga anläggnings- och infrastrukturprojekt över hela världen.

Bland lösningarna finns järnrörssystem, industriella ventiler och brandposter, kommunala gjutarbeten och avloppsnät, flamsäkra och aktiva glas till större byggprojekt, förstärkning av produkter och byggnader samt material till betongplattor, vägar och flygplatser – för att bara nämna några av de otaliga lösningar som Saint-Gobain erbjuder.

Saint-Gobain är en integrerad partner som investerar både i lokala projekt och i internationella satsningar med hög profil.

Saint-Gobain är en integrerad partner som investerar både i lokala projekt och i internationella satsningar med hög profil. Koncernen erbjuder sina kunder ovärderlig logistik och lokal service, samt råd och stöd så att byggföretagen kan genomföra sina arbeten på bästa möjliga sätt. Saint-Gobain hjälper kunderna kombinera produkter på ett sådant sätt att man får fram högkvalitativa lösningar som följer specifika projektkrav i respektive land.

Det finns flera tillverkare inom Saint-Gobain-koncernen som tillhandahåller infrastrukturella lösningar och däribland specialiserade företag som Pam, som tillverkar hydraulrör, Adfors, som tillverkar fibertextil, samt betong-, fasad-, golv- och Leca-tillverkaren Weber.  ISOVER erbjuder produkter för isolering av vägar, järnvägar, VA-ledningar, sportytor, och övrig tjälisolering genom varumärket DOW STYROFOAM™. ISOVER erbjuder även produkter av mineralull till bullerskärmar