Hälsa och biomedicin

Saint-Gobain förser hälsomarknaden med högpresterande plastmaterial och komponenter som används i många olika sammanhang.

Saint-Gobain levererar bland annat material till medicinska tillämpningar. Nyckelorden för detta segment är tillförlitlighet, säkerhet och överensstämmelse med krävande standarder. Koncernen designar och utvecklar även produkter för boendemiljöer som bidrar till att förbättra luftkvaliteten och därmed de boendes hälsa.

HÖGPRESTERANDE PLASTER FÖR HÄLSOTILLÄMPNINGAR

Sjukhus, läkemedelsindustrin och forskningslaboratorier: Saint-Gobains produkter återfinns inom hela den medicinska sektorn.

Saint-Gobain utvecklar högpresterande plaster speciellt för hälsomarknaden. Koncernen, med affärsenheten Life Sciences, är en av världens ledande leverantörer av polymera komponenter för läkemedelsbranschen och de medicinska och biotekniska marknaderna.

 

Det utvecklade materialen har unika barriärfunktioner och biokompatibla egenskaper, och kan överföra syre. De används även i forskningslaboratorier och för storskalig produktion av vaccin. Dessa engångslösningar har hög tillväxtpotential eftersom de i allt högre grad används för att ersätta system av rostfritt stål.

Saint-Gobain räknar med banbrytande innovationer för både material och processer. Koncernen bedriver också utvecklingsarbete tillsammans med stora läkemedelsbolag och medicinska kunder, eftersom varje nytt läkemedel innebär en ny process med nya komponenter.

SAINT-GOBAINs lösningar

PLASTer

Saint-Gobain utvecklar högpresterande plaster för de biotekniska, farmaceutiska och medicintekniska marknaderna. Koncernen, vars ledande varumärken inom området är Tygon®, C-Flex® och Sani-Tech®, tillhandahåller ett brett utbud av produkter (slangar, väskor etc.) som används i avancerade medicinska tillämpningar. Standardprodukter gjuts eller strängsprutas och skräddarsydda produkter framställs av termoplast, silikon, fluorpolymerer eller elastomerer.

målningsbara textilier

Saint-Gobain Adfors målningsbara väggbeklädnader är utformade med hjälp av högpresterande textilier vävda av glasgarn och ger hälsoegenskaper som är särskilt lämpade för medicinska sammanhang. Novelio® Mold-X innehåller ett aktivt antibakteriellt medel som bidrar till hälsoskyddet. Materialet används framför allt på sjukhus och i patientrum, vilorum och oventilerade utrymmen i vårdbyggnader. Väggbeklädnaden Novelio® Clean Air förbättrar inomhusklimatet genom att absorbera 70 % av de flyktiga organiska föreningar som avges av rengöringsprodukter och spånskivemöbler.

SCINTILLATORer

Saint-Gobain Crystals tillverkar scintillatorer för medicinsk bildbehandling. De underlättar och förbättrar upptäckten och diagnosen av vissa sjukdomar.

tak

Med sina akustiska takplattor erbjuder Saint-Gobain Ecophon kundanpassade lösningar för hälso- och sjukvårdsinrättningar, vilket bidrar till att minska stressen bland sjukhuspersonal och patienter. Luftkvaliteten i byggnader för hälsovård är också ett stort problem. Som ett svar på detta har Saint-Gobain Gyproc utvecklat Activ’Air®-tekniken för gipsskivor, vilket innebär att inomhusluften förbättras genom neutralisering av formaldehyder, en av de viktigaste flyktiga organiska föreningarna.