Silent Wall

Saint-Gobain Silent Wall möjliggör byggnation i bullerutsatta områden med upp till 68 dB ekvivalent ljudnivå vid fasad för invändig ljudklass B. Systemet finns i 108 olika varianter. Hitta och beräkna din konstruktion på väggsystemets hemsida (länk längre ner).

LÄTT VIKT. TUNG PRESTANDA.

Saint-Gobain Silent Wall är utvecklad för att möta högt ställda krav utifrån flera aspekter och har trots sin låga vikt en tung prestanda avseende exempelvis bullerdämpning och energieffektivitet. Väggen är ca 75% lättare och upp till 145 mm tunnare jämfört med motsvarande utfackningsvägg i betong för samma U-värde.

Saint-Gobain Silent Wall är resultatet av ett samarbete mellan Isover, Weber och Gyproc.

Läs mer om väggsystemet på Silent Walls hemsida.