Multi-Comfort

Saint-Gobain utvecklade konceptet "Multi-Comfort" 2004. Det är ett brett program som omfattar alla aspekter som bidrar till boendekomfort i bostads- och kontorsbyggnader.

Saint-Gobain Multi-Comfort, BEVISET PÅ VÅR KOMPETENS

Saint-Gobain uppför inga byggnader utan vi utrustar dem med specifika och värdehöjande lösningar, särskilt inom komfort. För att bevisa effektiviteten i lösningarna och för att driva forsknings- och innovationsarbetet framåt har ett stort antal företag inom koncernen sällat sig till "Multi-Comfort"-konceptet som finns i 13 länder.

På detta sätt håller Saint Gobain på att utveckla ett nytt sätt att bygga boendemiljöer. Konceptet utgör en gemensam referensram samtidigt som varje persons specifika behov respekteras och framtida regelverk tas i beaktande.

KOMFORT: ETT NYTT SÄTT ATT LEVA

Konceptet fokuserar på fem typer av bekvämlighet, parallellt med målet att minimera miljöpåverkan.

 • Isolering och energiprestanda: att kunna njuta av en behaglig temperatur året runt och samtidigt minimera energiförbrukningen.
   
 • Hälsa: att förbättra luftkvaliteten inomhus.
   
 • Ljudisolering: att minska inre och yttre bullerproblem.
   
 • Visuell komfort: att dra nytta av det naturliga ljuset och skapa en livsmiljö som är estetiskt tilltalande och behaglig att vistas i.
   
 • Modulär komfort och säkerhet: att underlätta tillgängligheten, och att uppmuntra skapandet av modulära och säkra utrymmen.

Det här programmet gör det möjligt att tillgodose olika behov och på ett hållbart sätt uppnå en hög nivå av energibesparing. Det visar att högpresterande byggnader också kan vara vackra, bekväma och ekonomiska för de som bor i dem.

BEKVÄMA OCH EFFEKTIVA HUS

En arbetsgrupp bestående av experter från flera av koncernens verksamheter definierade de tekniska och byggmässiga kriterierna för Saint-Gobains Multi-Comfort-program. Byggnaden måste uppfylla alla aspekter av inomhuskomfort (värme, akustik, inomhusluft och dagsljus) och alla prestandakriterier (energiförbrukning för uppvärmning och luftkonditionering, dagsljusindikator och decibelnivå).

Designen måste vara miljövänlig och priset rimligt i förhållande till marknaden. Det är viktigt att mäta en Multi-Comfort-byggnads prestanda så snart den tagits i bruk för att få konkreta bevis för fördelarna med Saint-Gobains lösningar.

Certifiering via ett oberoende organ som kontrollerar byggnadens prestanda kan intyga att den uppfyller Multi-Comfort-villkoren.

Läs mer om Multi-Comfort

Läs mer på Multi-Comforts hemsida

FÖRUTSE BYGGNORMER

Saint-Gobain tillverkar och distribuerar  produkter och lösningar som bidrar till att optimera alla dessa aspekter av boendekomfort. Genom att samla alla sina lösningar inom ramen för Multi-Comfort-programmet visar Saint-Gobain tydligt och högst påtagligt att det går att avsevärt förbättra prestandan hos byggnader med lösningar som är enkla att installera och lätt tillgängliga på marknaden.

Därmed uppmuntrar programmet till att skapa strängare byggnormer och snabbare införande av värdehöjande lösningar med alla berörda parter inom byggbranschen och marknaden för offentliga arbeten.