Inomhusklimat

Inomhusklimatet är en av de största utmaningarna i moderna livsmiljöer och Saint-Gobain utvecklar ständigt nya och bättre produkter för en sund och behaglig inomhusmiljö för de personer som bor, studerar och arbetar i byggnaderna.

Välmående

Med ett behagligt dagsljus, bra akustik, frisk luft och miljövänliga material skapar man sunda byggnader som är bekväma för invånarna