Digital konstruktion

Så småningom kommer alla steg i processen för byggdesign och konstruktion att digitaliseras – design, beställningar, logistik, byggnation och underhåll under byggnadens livscykel. Redan idag är processerna för bland annat framtagning av arkitektritningar, modellering, dimensionering, val av material samt beräkning av energiförbrukningen helt datoriserade.

Lättillgänglig information

Att digitalisera konstruktionsfasen underlättar åtkomst till och delning av nödvändig information.

Byggnadsinformationsmodellering - bim

Idag använder arkitekter avancerade designprogram och gör 3D-modeller baserat på vanliga internationella metoder och standarder. Den digitala metoden blir allt populärare och det är oundvikligt att hela byggprocessen i framtiden kommer att fungera på det här viset. I flera länder kräver myndigheterna att man använda digitala metoder i samtliga faser av anläggningens liv: från de första arkitektritningarna till offentlig upphandling och, slutligen, rivning. Saint-Gobain stöder sådan digitalisering.

Metoden är även känd under förkortningen BIM, som står för byggnadsinformationsmodellering. I dess snävaste betydelse innebär det att man tillhandahåller en digital återgivning av anläggningens fysiska och funktionella egenskaper; ett sätt att arbeta som gör det lättare att få tillgång till och dela information om en anläggning, och metoden omfattar hela livscykeln. Metoden kan även användas för att effektivisera och underlätta offentlig upphandling.

Saint-Gobain förser arkitekter med BIM-objekt som ska underlätta integreringen av Saint-Gobains produkter i 3D-modeller. BIM-objekten är kostnadsfria och levereras som färdiga produktobjekt, t.ex. isoleringselement, och innebär att man får tillgång till all nödvändig material- och produktinformation (som brand- och akustiska egenskaper), vilket underlättar vid användning av modelleringsprogram som Revit.

saint-gobain BIM objekt

Saint-Gobain utvecklar ständigt nya BIM-moduler och har tagit en ledande roll vid digitalisering av byggprocessen. På BIMobjects webbplats finns BIM objekt från flera Saint-Gobain företag att ladda ner.