Brand

Att minska brandrisken prioriteras inom Saint-Gobain. Därför har Saint-Gobain även ett sortiment med lösningar som ökar byggnadernas brandsäkerhet.

Brandskydd

Saint-Gobain erbjuder både värmeavstötande och svårantändlig inglasning.

Personlig säkerhet och lagstiftning

Hotet om eldsvåda är en av de största riskerna för människor i bebyggda miljöer. Eftersom Saint-Gobain prioriterar människors välbefinnande och säkerhet kommer vi självklart se till att din byggnad har utmärkta säkerhetslösningar om olyckan skulle vara framme.

Saint-Gobains material och produkter hjälper dig konstruera byggnader i enlighet med dessa brandskyddsföreskrifter.

Det här är extra viktigt då lagstiftningen kräver att en byggnads brandsäkerhet följs och dokumenteras. Saint-Gobains material och produkter hjälper dig konstruera byggnader i enlighet med dessa brandskyddsföreskrifter.

Brandskyddsåtgärder ska integreras med byggnaden, in i minsta detalj, och Saint-Gobain erbjuder produkter som maximerar säkerheten, från källare till tak. Redan i byggprocessens inledning kan man lägga grunden med hjälp av brandsäkra produkter som icke brännbara Leca Block från Weber.

Fasaden blir brandsäker med specialglas från Vetrotech, medan man på byggnadens insida använder gipsskivor från Gyproc som uppfyller kraven på brandklassade byggelement och ytor. Gipsskivorna kan även användas för att brandskydda befintliga strukturer. Och isoleringslösningar från ISOVER är inte bara avsedda att hålla byggnaden varm inuti, utan kan även användas i brandsäkra väggar eftersom isoleringen består av glasull, ett material som inte är brännbart.