Ekonomi

För att säkerställa en sund driftsekonomi, materialen för byggnaderna måste väljas noggrant. Saint-Gobain har alla lämpliga lösningar.

Enkelt underhåll

Att välja rätt lösningar för golv, väggar och andra ytor kan ge ekonomiska fördelar.

Ekonomisk komfort

För byggnadernas ägare är den ekonomiska komforten också viktig. Den samlade ekonomin för en anläggning måste vara i balans, vilket betyder att driftskostnaderna ska vara så låga som möjligt.

Ett sätt att åstadkomma detta är att hålla underhållskostnaderna till ett minimum. Material och produkter ska vara gedigna och hållbara, och gå snabbt och lätt att rengöra.

Att till exempel välja cementbaserade designgolv från Weber till sjukhus och hotell underlättar underhållet.